Fundusze inwestycyjne

Definicja, Czy warto inwestować? oraz Rodzaje Funduszy

Definicja

Czym są tak naprawdę Fundusze Inwestycyjne?

Najłatwiej zdefiniować fundusze jako forma zbiorowego inwestowania / lokowania swojego majątku w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym np. akcje, prawa majątkowe, bony skarbowe oraz inne.

Dużym plusem funduszy inwestycyjnych jest fakt, że nie trzeba dysponować dużym kapitałem na start.

Fundusze Inwestycyjne posiadają szereg zabezpieczeń mających na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestowaniem kapitału. O pieniądze inwestorów dbają: bank depozytariusz, agent transferowy oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Podstawą prawną funkcjonowania funduszy inwestycyjnych jest ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004r.

SPOSÓB NA POMNAŻANIE SWOICH OSZCZĘDNOŚCI

Fundusze inwestycyjne, czy warto?

Odtwórz wideo

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne można podzielić na kilka podstawowych segmentów.

– Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)
– Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO)
– Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)

Ważna jest strategia inwestowania w fundusze inwestycyjne.

 

Na początku należy zastanowić się na jak długo chcemy zamrozić kapitał.

Jeżeli mowa o okresie od pół roku do 3 lat warto wybrać tzw. fundusz stabilnego wzrostu np. obligacje.

Przy dłuższym okresie możemy pokusić się o bardziej ryzykowne produkty chociażby w postaci funduszy akcyjnych.

Nic nie zastąpi również aktualnej analizy rynku oraz porównanie konkurencji na rynku.

 

Tak jak w przypadku większości inwestycji zaleca się również dywersyfikowanie swojego portfela,

tak aby w przypadku inwestowania w bardziej ryzykowane gałęzie gospodarki móc amortyzować ewentualne straty.

 

 

Polski rynek Funduszy Inwestycyjnych jest bardzo rozbudowany.

– Fundusze pieniężne i gotówkowe,

– Fundusze akcji polskich,

-Fundusze stabilnego wzrostu,

-Fundusze małych i średnich spółek,

-Fundusze Papierów dłużnych,

– Fundusze zrównoważone.

Warto pamiętać, że Fundusze Inwestycyjne już w swoim statucie muszą jasno określić politykę inwestycyjną.

Daje to przyszłym Klientom wiedzę, w jakie instrumenty finansowe lokuje kapitał Fundusz oraz jakie wiążą się z tym ewentualne zyski i straty.

Przed wyborem funduszu, inwestor powinien określić typ swojego uczestnictwa: ze względu na portfel lub/i formę uczestnictwa.